Nyheter

2023-08-21

Vi välkomnar Emilia Hedström som förstärker styrsidan på entreprenad!

2023-01-09

Vi välkomnar Rickard Vikner som förstärker ventsidan som ledande montör!

2022-08-29

Vi välkomnar Timo Gustafsson som börjar som lärling på ventilations sidan hos oss

2022-08-04

Vi välkomnar Janne Haikara som börjar som ventilationsmontör!

2022-06-07

Vi välkomnar Jori Koljonen som börjar som Projektledare!

2022-01-05

Vi välkomnar Henrik Giertz som förstärker oss som Ledande montör!

Nya Projekt

Westerlundska gymnasiet enköping, Ventilation & Styr till en ny gymnasieskola med Peab

Telefoncentralen, Ventilationsarbeten till nya restauranger och lokaler

Odlaren 2, Ventilation & Styr till 56st lgh

Kv.Förseglet, Ventilationsarbeten till 183st lgh med Peab

Kv.Valfisken, Ventilation & Styr till 82st lägenheter samt ny förskola

Staren Förskola. Ny förskola i eskilstuna med Byggmäster

EA Gruppen, byte av ventilationsaggregat

Linblocket 4, ny padelhall, ventilation & styr

Kristianborgsskolan, byte av fläktar i 6st aggregat åt Hemsö

Allmogekulturen, ventilation & styrarbeten till 44st lgh med vårdcentral i vallby centrum med Aros Bygg åt Mimer

Tornsvalan, nybyggnad av 120lgh med HMB åt Riksbyggen. Ventilation & styr

Kia däcklager, ventilationsarbeten

HMB kontor eskilstuna, ombyggnad ventilation & styr

Pilfinksgården energiprojekt åt Hemsö. Byte av ventilationsaggregat samt växlarbyte med styrarbeten

Södra Källtorp Förskola. om & tillbyggnad av förskola med gymnastikhall, ventilation & styr med HMB åt Hemsö

Södra Källtorp äldreboende. Nybyggnad med Ventilation & styr till 54st lgh med HMB åt Hemsö

Skogsduvan energiprojekt åt Hemsö, byte av ventilationsaggregat samt växlarbyte med styrarbeten

2021-02-08

Vi välkomnas Joakim Lindström som förstärker styrsidan på entreprenad

2020-10-09

Vi välkomnar Johnny Häggebo som börjar hos oss som ventilationsmontör

2020-09-28

Vi välkomnar Joakim Vidman som börjar hos oss som service elektriker!

2020-09-28

Vi välkomnar Nicklas Nordhäger som är vår nya Energy controller!

2020-05-05

Vi välkomnar Sofi Merell som börjar hos oss som programmerare!

2019-12-16

Vi välkomnar Amanda Andersson som börjar hos oss som programmerare!

2019-09-20

Vi välkomnar Peter Löfgren som börjar hos oss som styrtekniker!

2019-09-09

Vi välkomnar Ulf Merell som börjar hos oss som programmerare!

2019-09-02

Vi välkomnar Kristoffer Jensen som börjar hos oss som konstruktör!

2019-02-13

Ehlin & Larsson skriver ett ramavtal med Hemsö Fastighets AB för entreprenadarbeten avseende felavhjälpande underhåll samt om- och tillbyggnadsarbeten. Vi ser fram emot ett gott samarbete i 2 år framåt!

2019-08-12

Vi välkomnar Christer Söderman som börjar hos oss som styrtekniker!

2018-10-01

Vi välkomnar Fredrik Söderman som börjar hos oss som styrtekniker!

2018-08-06

Vi välkomnar Fredrik Spång som börjar hos oss som ledande montör!

2018-04-16

Vi välkomnar Jani Moilanen som börjar hos oss som ventilations montör!

2017-12-27

Vi välkomnar Daniel Nyzelius som förstärker oss på Styr sidan!

2017-08-14

Vi välkomnar Jesper Smith som förstärker ventsidan som Servicemontör!

2017-01-04

Vi välkomnar Tony Jarebo till oss som förstärker ventsidan som Servicemontör!

2015-11-09

Klövern förlänger avtal med Ehlin & Larsson.

Nya Projekt

Mälarparkskolan

Ventilation & Styr till ny F-6 skola på Öster Mälarstrand

Hemsö äldreboenden

Brand & Energiåtgärder till 4 äldreboenden. Ventilation vs och styr

Kv.Hydran

Nybyggnation av 96st lgh, ventilation & Styr

Kv.Mimer Byggnad 26

Om och tillbyggnad kontorsvåningar samt en ny restaurang på bottenplan med ventilation & styr

Strömsholm Hus F 2018-04-01

Ombyggnation med vent & styr

Kv.Kraftledningen 2017-12-01

Ombyggnad av coops gamla lokaler till Dollarstore, samt en ny blomsterlandet

Ica Kvantum 2018-01-18

Bef ica butik byggs om till en Kvantum butik i Gryta

Restaurang Bierkeller 2017-12-01

Återställning av ventilation i en restaurang efter brandskada

Brf.Porten 2018-01-22

Ny brf med 59st lgh i östermälarstrand. Ventilation & Styr

Bilia VRE 2017-08-20

Ombyggnad av Bilia, försäljning och rekondytor.

Hygienteknik 2016-12-19

Nybyggnad av Hygientekniks huvudkontor och lager,ca 7000kvm. Ventilation & Styr

Kv.Romberga 2016-11-25

Nybyggnad av äldreboende, 54st lgh i enköping, Ventilation & Styr

Krutkällarbacken 2016-10-25

Ombyggnad av 9st lgh, Ventilation

Björkmans bil 2016-10-21

Nybyggnad av bilhall, ventilation & styr

Lärcentrum 2016-10-17

Ombyggnad kontor kv.mimer, Ventilation

Slätpricken 2016-02-01

Nybyggnation av 90st lgh, ventilation & Styr

Kv.Manfred 6 2016-02-01

Ny ventilation till McDonalds kontor

Ryds glas 2016-02-05

Ombyggnad av kontorsytor

Bäckby Loppis 2015-12-14

Ombyggnad av ventilation

Kv.Slånbäret 2015-11-23

Ombyggnad av kontor

Morgongåva 2015-10-22

Utbyggnad av varuhus

Vikingatiden 5 2015-10-20

Ombyggnad av kontor, ventilation och styr

Strömsholms hästsjukhus 2015-08-01

Om och tillbyggnad, ventilation kyla och styr

Kv.Focken 2015-07-27

Samarbete med HMB. Nybyggnad av 4st punkthus med 196st lgh

Kv.Loke 2015-06-11

Ombyggnad av lägenheter

Lupus, Signalistgatan 7 2015-04-16

Nybyggnad av lagerhall med ventilation och styr

Hjulsmeden 3 2015-04-27

Nybyggnad av kontor/butiker med ventilation och styr

Kv.Sigurd 2015-03-20

Ombyggnad av lokaler till ny frisör

Signalisten 2015-03-17

Nybyggnad av Lagerhall med tillhörande kontorsytor. Ventilation och styr

Global Living 2014-12-17

Ny ventilation och styr till restaurang/butik i klöverns lokaler.

Liebherr 2014-11-20

Ombyggnad ventilation kontor

Köpmangatan 2014-11-06

Samarbete med Peab. Ny klädbutik med ventilation och kyla

Brf.Ansgar 2014-09-24

Nyproduktion av 36st lägenheter, ventilation och styr.

Stensborg 5 2014-09-24

Ombyggnad av befintliga industrilokaler

U-schakt. 2014-08-05

Nytt ventilations system inkl styr & kyla

Emausgatan 2014-06-17

Byte av 600st armaturer åt Willhem

Apotea, Heby. 2014-06-16

Nybyggnad av lagerhall med kontorsutrymmen.

 

Ombyggnad Brynolf Bagare, Erikslund 2014-06-11

Ombyggnad av ventilation, Ny ftx med kyla

Aktiv effektbegränsning
Produkten:
Aktiv effektbegränsning är ett program i Duc (Exocompact) som är ansluten till fjärrvärmeleverantörens
energimätare via m-bus.
Systemet kan kapa energi toppar och kan även hålla koll på månadsförbrukningen och vid behov begränsa
energitillförseln
Syfte:
-Att kunna begränsa max momentan effekt, detta ger möjlighet till förhandling med energileverantören när det
gäller fasta avgifter (effektavgift), observera att energibolagen har olika debiterings system för effektavgift.
-Att hjälpa förvaltaren vid budgetering av energikostnader samt uppföljning under året, vi har nu möjlighet att
förutbestämma den maximala energiförbrukningen/månad.
Förutsättningar:
En förutsättning för produkten är att styrsystemet är anslutet till Ehlin & Larssons webbserver och att m-bus
anslutning med fjärrvärmeleverantörens integreringsverk utförs.
Vi behöver även statistik (helst 3-år) för att kunna lägga in bra grundvärden

2014-04-08

Invid, Kopparlunden ombyggnad av ventilation till kontorslandskap.

2014-03-25

Kv.Manfred, Ny ventilation till Kontorslokaler.

2013-12-17

Samarbete med Peab på Sjöhagen där vi bygger om  verkstadslokaler med personalutrymme till  Klöverns fastighet.  Jobbet räknas vara färdigt 2014-02-28

   

203-12-11

Produktutveckling: Vi arbetar nu med en vidareutveckling av ”dynamisk effektbegränsning”. Syftet med produkten är att kunna omförhandla effektavgiften på fjärrvärme abonnemang samt att ge förvaltaren ett verktyg som garanterar en max förbrukning under året. En prototyp är i drift idag för utvärdering. Vi beräknar att vara helt färdiga med produkten under Januari månad 2014.

2013-11-19

Bommen, Öster mälarstrand. 122 lägenheter, Ventilation & Styr och Regler. Jobbet räknas vara färdigt under 2015

Brf.Skiljebo Ventilation & Styr och Regler

Nyproduktion av 63 lägenheter i två huskroppar med gemensama lokaler och
garage samt en centrumdel med bland annat innehållande en förskola,
bibliotek cafe med mera. Jobbet räknas vara färdigt under 2015