Energilösningar

Konstruktion
Ehlin & Larsson arbetar uteslutande på totalentreprenad, där vi arbetar enligt eget framtaget koncept.
Vi tar fram indata, känner av status på aktuella fastigheter, därefter utörs en investeringskalkyl med olika avskrivningstider efter kunds önskemål.

Webserver
Uthyrning i vår webserver är en tjänst som vi kan erbjuda kunder som av olika anledningar inte vill satsa på eget scadasystem.

Verifiering
Uppföljning av projekten är en av de viktigaste funktionerna, loggade indata jämförs med faktiska kostnader och utvärdering görs.