Ventilation

Konstruktion
Ehlin & Larsson arbetar uteslutande på totalentreprenad, där vi utför samtliga konstruktioner inom företaget. Vi arbetar i autocad med Lindabs applikation Cadvent där ventilationssystem ritas i 3D grafik samt tryckfalls och ljudberäknas.

Injusteringar
Vi har egen personal för injustering av ventilationssystem.

Montage
Rena montage uförs av egen personal.

Värmepumpar/Solfångare
Ehlin & Larsson har ett koncept med Värmepump/Solfångarlösning som verifierats med egna mätningar med lyckat resultat.